Zásady ochrany osobních údajů

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ
  1. Tyto zásady ochrany osobních údajů Internetového obchodu mají informativní charakter, což znamená, že pro Odběratele služeb ani Zákazníky Internetového obchodu nejsou zdrojem jejich povinností.
  2. Správcem osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím Internetového obchodu je společnost U KUbusia sp. z o.o. sp. komanditní dále jen „Správce” a zároveň je také Poskytovatelem služeb Internetového obchodu a Prodejcem.
  3. Osobní údaje Odběratele služeb a Zákazníka jsou zpracovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ze dne 29. srpna 1997 (Sb. Z roku 1997 č. 133, položka 883 ve znění pozdějších předpisů) (dále jen zákon o ochraně osobních údajů) a zákon o poskytování elektronických služeb ze dne 18.července 2002 (Sb. Z roku 2002 č. 144, položka 1204, ve znění pozdějších předpisů).
  4. Správce věnuje zvláštní pozornost ochraně zájmů subjektů, kterých se údaje týkají, a zejména zajišťuje, aby jím shromážděné údaje byly zpracovávány v souladu se zákonem; byly shromažďovány pro stanovené zákonné účely a nepodléhaly dalšímu zpracování neslučitelnému s těmito účely; věcně správné a přiměřené ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány a uchovávány ve formě, která umožňuje identifikaci osob, kterých se týkají, a to ne déle, než je nezbytné k dosažení účelu zpracování.
  5. Všechna slova, výrazy a akronymy, které se objevují na této stránce a začínají velkým písmenem (např. Prodejce, Internetový obchod, Elektronická služba), by měla být chápány v souladu s jejich definicí obsaženou v Pravidlech Internetového obchodu dostupných na webových stránkách Internetového obchodu.
 2. ÚČEL A ROZSAH SBĚRU ÚDAJŮ A PŘÍJEMCI ÚDAJŮ
  1. Účel, rozsah a příjemci údajů zpracovávaných Správcem pokaždé vyplývají z činností Odběratele služeb nebo Zákazníka v Internetovém obchodě. Například, pokud si Zákazník při zadávání Objednávky zvolí osobní vyzvednutí zásilky namísto dopravy kurýrem, budou jeho osobní údaje zpracovávány za účelem uzavření a realizace Kupní smlouvy, ale nebudou již předány přepravci provádějícímu přepravu.
  2. Možné účely shromažďování osobních údajů o Odběratelích služeb nebo Zákaznících:
   1. uzavření a realizace Kupní smlouvy nebo Smlouvy o poskytování elektronických služeb (např. Účet);
   2. přímý marketing týkající se vlastních produktů nebo služeb Správce.
  3. Možní příjemci osobních údajů o Zákaznících Internetového obchodu:
   1. v případě, že Zákazník v Internetovém obchodě využije způsob dopravy kurýrem, Správce poskytne shromážděné osobní údaje o Zákazníkovi vybranému přepravci nebo zprostředkovateli provádějícímu přepravu na žádost Správce;
   2. v případě, že Zákazník v Internetovém obchodě využije platební metodu kreditní kartou, Správce poskytne shromážděné osobní údaje o Zákazníkovi vybranému subjektu spravujícímu výše uvedené platby v Internetovém obchodě.
  4. Správce může pomocí Internetového obchodu zpracovávat o Odběratelích služeb nebo Zákaznících následující osobní údaje: jméno a příjmení; emailovou adresu; kontaktní telefonní číslo; doručovací adresu (ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město, země), adresu bydliště/firmy/sídla (pokud se liší od doručovací adresy). V případě Odběratelů služeb nebo Zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, může Správce dodatečně zpracovávat název společnosti a daňové identifikační číslo (DIČ) Odběratele služeb nebo Zákazníka.
  5. Poskytnutí výše uvedených osobních údajů může být nezbytné k uzavření a realizaci Kupní smlouvy nebo Smlouvy o poskytování elektronických služeb v Internetovém obchodě. Rozsah údajů požadovaných k uzavření smlouvy je uveden na webových stránkách Internetového obchodu a v Pravidlech Internetového obchodu.
 3. COOKIES A PROVOZNÍ ÚDAJE
  1. Soubory cookie (cookies) jsou malé textové informace ve formě textových souborů, zasílané serverem a ukládané na straně osoby, která navštíví Internetový obchod (např. na pevném disku počítače, notebooku nebo na paměťové kartě chytrého telefonu – podle toho, které zařízení osoba při návštěvě Internetového obchodu používá). Podrobné informace o Souborech cookie a jejich historii naleznete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
  2. Správce může zpracovávat údaje obsažené v Souborech cookie, když návštěvníci používají webové stránky Internetového obchodu pro účely, jako jsou:
   1. identifikace Odběratelů služeb jako uživatelů přihlášených v Internetovém obchodě a prokázání, že jsou přihlášeni;
   2. zapamatování Produktů přidaných do košíku za účelem zadání Objednávky;
   3. zapamatování údajů z vyplněných Objednávkových formulářů, průzkumů nebo přihlašovacích údajů do Internetového obchodu;
   4. přizpůsobení obsahu webových stránek Internetového obchodu individuálním preferencím Odběratele služeb (např. ohledně barev, velikosti písma, rozložení stránky) a optimalizace používání webových stránek Internetového obchodu;
   5. vedení anonymních statistik ukazujících, jak jsou webové stránky Internetového obchodu využívány.
  3. Většina webových prohlížečů dostupných na trhu ve svém výchozím nastavení akceptuje ukládání Souborů cookie. Každý má možnost si nastavit podmínky používání Souborů cookie pomocí nastavení svého vlastního webového prohlížeče. To znamená, že můžete např. částečně omezit (např. dočasně) nebo úplně zakázat možnost ukládání Souborů cookie – v druhém případě to však může mít vliv na některé funkce Internetového obchodu (například se může ukázat nemožné dokončit Objednávku prostřednictvím Objednávkového formuláře z důvodu nezapamatování Produktů v košíku během dalších kroků zadání Objednávky).
  4. Nastavení webového prohlížeče týkající se Souborů cookie je důležité pro souhlas s používáním Souborů cookie naším Internetovým obchodem – v souladu se zákonem může být takový souhlas vyjádřen také prostřednictvím nastavení webového prohlížeče. V případě nesouhlasu je nutné odpovídajícím způsobem změnit nastavení prohlížeče pro ukládání Souborů cookie.
  5. Podrobné informace o změně nastavení Souborů cookie a jejich samočinném odstranění v nejpopulárnějších webových prohlížečích jsou k dispozici v části nápovědy webového prohlížeče a na následujících webových stránkách (stačí kliknout na odkaz):
   1. v prohlížeči Chrome
   2. v prohlížeči Firefox
   3. v prohlížeči Internet Explorer
   4. v prohlížeči Opera
   5. v prohlížeči Safari
  6. Správce také zpracovává anonymizované provozní údaje týkající se používání Internetového obchodu (tzv. protokoly – IP adresa, doména) ke generování statistik užitečných při správě Internetového obchodu. Tyto údaje jsou agregované a anonymní, tj. neobsahují funkce, které identifikují návštěvníky webových stránek Internetového obchodu. Protokoly nejsou poskytovány třetím stranám.
 4. ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ
  1. Poskytnutí osobních údajů Odběratelem služeb nebo Zákazníkem je zcela dobrovolné, avšak neposkytnutí osobních údajů požadovaných na webových stránkách Internetového obchodu a v Pravidlech Internetového obchodu, které jsou nezbytné pro uzavření a realizaci Kupní smlouvy nebo Smlouvy o poskytování elektronických služeb, má za následek nemožnost tuto smlouvu uzavřít.
  2. Základem pro zpracování osobních údajů Odběratele služeb nebo Zákazníka je potřeba plnit smlouvu, jíž je stranou, nebo jednání na jeho žádost před jejím uzavřením. V případě zpracování údajů pro přímý marketing vlastních produktů nebo služeb Správce je základem pro takové zpracování (1) předchozí souhlas Odběratele služeb nebo Zákazníka nebo (2) splnění právně oprávněných cílů prováděných Správcem (v souladu s čl. 23 odst. 4 zákona o ochraně osobních údajů jsou právně oprávněnými účely zejména přímý marketing vlastních produktů nebo služeb Správce).
 5. PRÁVO NA KONTROLU, PŘÍSTUP A OPRAVU VAŠICH ÚDAJŮ
  1. Odběratel služeb nebo Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu.
  2. Každá osoba má právo kontrolovat zpracování svých údajů obsažených v datovém souboru Správce, a zejména právo na: jejich doplnění, aktualizaci, opravu, dočasné nebo trvalé pozastavení jejich zpracování nebo jejich odstranění, pokud jsou neúplné, zastaralé, nepravdivé nebo byly shromažďovány v rozporu se zákonem nebo již nejsou nezbytné k dosažení účelu, pro který byly shromažďovány.
  3. Pokud Odběratel služeb nebo Zákazník udělí souhlas se zpracováním údajů pro přímý marketing vlastních produktů nebo služeb Správce, může tato osoba také tento souhlas kdykoli odvolat.
  4. a účelem uplatnění výše uvedených práv můžete kontaktovat Správce zasláním příslušné zprávy písemně nebo e-mailem na adresu Správce uvedenou na začátku těchto zásad ochrany osobních údajů.
 6. GOOGLE ANALYTICS, OPTIMIZELY I HOTJAR WEB ANALYTICS
  1. Správce využívá služby Google Analytics poskytované společností Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), služby HotJar poskytované společností Hotjar Ltd (Malta) a služby Optimizely poskytované společností Optimizely Inc. (631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105). Tyto služby pomáhají Správci analyzovat způsob využívání Internetového obchodu.
  2. Google Analytics, HotJar a Optimizely používá Soubory cookie (cookies) k analýze způsobu využívání Internetového obchodu. Soubory cookie jsou malé textové informace ve formě textových souborů zasílané serverem a ukládané na straně osoby, která Internetový obchod využívá (např. na pevném disku počítače, notebooku nebo na paměťové kartě chytrého telefonu – podle toho, které zařízení osoba při návštěvě Internetového obchodu používá).
  3. Informace získané pomocí Souborů cookie se ukládají na servery, které využívá Google Inc, HotJar Ltd a Optimizely Inc., a na území Spojených států. Pokud je při používání Internetového obchodu aktivována anonymizace IP adresy, dojde ke zkrácení IP adresy v členských státech Evropské unie nebo jiných stranách Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Celá IP adresa bude do Spojených států přenesena a zkrácena pouze ve výjimečných případech.
  4. Na žádost Správce bude Google Inc., HotJar Ltd I Optimizely Inc. tyto informace používat k vyhodnocení využívání Internetového obchodu Uživatelem, vytváření zpráv o provozu webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s používáním Internetového obchodu.
  5. Shromážděné údaje jsou zpracovávány jako součást výše uvedených služeb anonymizovaným způsobem (jedná se o tzv. provozní údaje, které znemožňují identifikaci osoby. Tyto údaje jsou agregované a anonymní, tj. neobsahují funkce, které identifikují návštěvníky webových stránek Internetového obchodu.
  6. Většina webových prohlížečů dostupných na trhu ve svém výchozím nastavení akceptuje ukládání Souborů cookie. Každý má možnost si nastavit podmínky používání Souborů cookie pomocí nastavení svého vlastního webového prohlížeče. To znamená, že můžete např. částečně omezit (např. dočasně) nebo úplně zakázat možnost ukládání Souborů cookie – v druhém případě to však může mít vliv na některé funkce Internetového obchodu.
  7. Nastavení webového prohlížeče týkající se Souborů cookie je důležité pro souhlas s používáním Souborů cookie naším Internetovým obchodem – v souladu se zákonem může být takový souhlas vyjádřen také prostřednictvím nastavení webového prohlížeče. V případě nesouhlasu je nutné odpovídajícím způsobem změnit nastavení prohlížeče pro ukládání Souborů cookie..
  8. HotJar může zaznamenávat kliknutí myší, pohyby myši, rolování a zadávání údajů, které nejsou osobními údaji.
  9. Je také možné obecné zakázání přenosu údajů ze zařízení Uživatele do Google Analytics, HotJar Ltd a Optimizely při použití Souborů cookie (včetně přenosu IP adresy) a to stáhnutím zásuvného modulu prohlížeče poskytovaného skrze Google Inc, HotJar Ltd a Optimizely Inc. A jeho instalaci: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl , https://www.hotjar.com/contact i http://www.optimizely.com/opt_out.
  10. Podrobné informace o zásadách, na nichž výše uvedené služby fungují, včetně zásad shromažďování a zpracování údajů, jsou k dispozici zde: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.
 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Internetový obchod může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Správce žádá, aby si po přepnutí na jiné webové stránky uživatele přečetli zásady ochrany osobních údajů, které jsou tam stanoveny. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na tento Internetový obchod.
  2. Správce využívá technická a organizační opatření k zajištění ochrany zpracovávaných osobních údajů odpovídající hrozbám a kategoriím chráněných údajů, zejména chrání údaje před neoprávněným vyzrazením, odstraněním neoprávněnou osobou, zpracováním v rozporu s platnými předpisy a před jejich změnou, ztrátou, poškozením nebo zničením.
  3. Správce poskytuje následující technická opatření, aby neoprávněným osobám zabránil získávání a úpravu osobních údajů zasílaných elektronicky:
   1. Zabezpečení souboru údajů proti neoprávněnému přístupu.
   2. Přístup k účtu pouze po zadání individuálního přihlašovacího jména a hesla.
   3. SSL certifikát.

    8. Ochrana osobních údajů. JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE Kdo je Správcem vašich osobních údajů?Upozorňujeme, že správcem vašich osobních údajů je U KUBUSIA Sp.z o.o. komanditní společnost se sídlem v Rawiczu ul. Przyjemskiego10Jaký je účel a základ zpracování údajů?Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy a poskytováním služeb (čl. 6 odst. 1 písm. b RODO1), a zejména za účelem:--prodeje zboží,--vyřizování vašich žádostí a dotazů,--kontaktu v souvislosti s nákupem zboží a jeho přepravou,--vyřizování reklamací. Právní ustanovení, zejména daňový zákon, nás zavazují zpracovávat vaše osobní údaje za účelem vystavování faktur a jiných účetních dokladů (čl. 6 odst.. 1 písm. c RODO1). Za účelem realizace našeho cíle (čl. 6 odst. 1 písm. f RODO1) vaše údaje používáme k:- - informování o našich nejnovějších nabídkách a akcích,-- vymáhání pohledávek a vedení soudních řízení,--archivačním účelům.Zpracování údajů pro jiné účely lze provádět na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a RODO1)S kým sdílíme vaše osobní údaje?Údaje sdílíme se společnostmi spolupracujícími na realizaci cílů (např. kurýrní společnosti, pošta) a službou Ceneo, která shromažďuje názory po nákupu.Jak dlouho budeme vaše osobní údaje zpracovávat?aše údaje budou zpracovány v čase nezbytném k dosažení cíle a také po jeho ukončení v souvislosti s plněním požadavků vyplývajících z daňových a účetních zákonů a v době zajišťující možnost posouzení případných reklamací. Toto období nepřesáhne 10 let od začátku kalendářního roku následujícího po skončení smlouvy.Jaká jsou vaše práva?Máte právo na přístup k osobním údajům, požadovat jejich opravu, vymazání nebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenos údajů. Rozsah každého z výše uvedených práv vyplývá z právních ustanovení a možnost jejich uplatnění závisí na právním základu použitém při zpracování vašich osobních údajů. Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu.* Pod pojmem GDPR rozumíme nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/WE (tzv. obecné nařízení o ochraně údajů) 
pixel